ثبت نام کاربران

ثبت‌نام مشتری

توجه: رمز عبورتان همان شماره موبایل است. در صورت لزوم می توانید در پنل خود آن را عوض کنید.
توجه: کافی‌نت‌ها، دفاتر فنی و مراکز ارائه خدمات ترجمه می‌توانند پس از ورود به پنل، اطلاعات تکمیلی خود را وارد نمایند.
تمامی قوانین (پس از ثبت‌نام نیز در صفحه شخصی قابل مشاهده است) را مطالعه کرده و می پذیرم.