خدمات تاپ مترجم

project

تاپ مترجم

تاپ مترجم به عنوان تخصصی ترین وب سایت ترجمه در ایران و خاورمیانه با بهره گیری از مترجمان زبده و حرفه ای، خدمات ارزنده ای را به جامعه علمی، دانشگاهی و سازمانی ایران ارائه می نماید. نظارت بر کیفیت و افزایش دقت و طبقه بندی سطوح کیفیت در سه سطح طلایی، نقره ای و برنزی باعث شده تا انواع مختلفی از نیازها و خواسته های متقاضیان خدمات ترجمه، پوشش داده شود. همچنین ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر و نیز انجام ترجمه های همزمان جزو خدمات این سایت می باشد.

مشتریان تاپ مترجم

برخی از مشتریان سازمانی تاپ مترجم

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سایت بیمه مارکتینگ
دانشگاه فردوسی مشهد
پایگاه تامین منابع علمی مگا پیپیر
دانشگاه بجنو.رد
دانشگاه اصفهان